Orientalny serwis ChinskiePrzepisy.pl

Informacje o Indiach

Indie Religia

Mnogość religii. Indie są miejscem, w którym spotkamy wyznawców nie jednej, ale czterech wielkich religii świata. Religia Indii, to hinduizm, buddyzm, islam i chrześcijaństwo. Wielkie religie nie wyeliminowały lokalnych wyznań, jakimi są sikhizm i dżinizm. W Indiach żyją też wyznawcy zoroastrianismu i judaizmu.

Hinduizm. Dominująca religia, to wyznanie, które nie polega na otaczaniu czcią konkretnego bóstwa. Wyznawcy hinduizmu, nie mają jednej świętej księgi, z której mogliby czerpać prawdy objawione. Hinduizm jest eklektycznym wyznaniem religijnym. Wyznawcy hinduizmu wierzą że ważny jest cel, do którego się dąży, a drogi podążania mogą być bardzo różne. Dlatego, jako jedyna religia, hinduizm dopuszcza kult proroków i świętych z innych religii. Podstawą hinduizmu jest założenie, że w sercu każdego człowieka mieszka najwyższy duch i on właśnie jest przedmiotem medytacji. Hinduizm wyraża się poprzez modlitwy w świątyniach, kąpiel w wodach świętych rzek, odprawianie rytuałów i pielgrzymowanie do świętych miejsc. Religia ta przejawia się w wielu mitach, w których występują wieszcze, demony i mędrcy. Wyznawcy hinduizmu śpiewają o nich pieśni, a także tworzą i odgrywają sztuki teatralne.

Orientalny Sklep

Buddyzm. Indie są kolebką buddyzmu. W przeciwieństwie do hinduizmu, ta religia nie bierze pod uwagę absolutu (najwyższego ducha), lecz koncentruje się na pewnych postawach i wartościach. Najważniejsze z nich, to miłość, współczucie i unikanie przemocy. Buddyzm, to droga, którą podąża się do doskonałości. Doskonałość ciała i ducha daje zbawienie, w postaci wiecznego błogostanu zwanego nirwaną.

Dżinizm. Dżinizm to religia podobna do buddyzmu, lecz o wiele bardziej radykalna. Religię tę zapoczątkował pochodzący z królewskiego rodu Mahavira. Bohater ów zrezygnował z bogactw, zaszczytów i przywilejów, jakie przysługiwały mu z racji urodzenia. Stworzył religię, w której najważniejsze jest unikanie robienia komukolwiek najmniejszej krzywdy. Najbardziej radykalni wyznawcy dżinizmu, chodzą bez ubrań, jako naczynia do jedzenia i picia używają własnych dłoni, zasłaniają usta, by nie połknąć najmniejszej żywej istoty, omiatają drogę przed sobą, by nie nadepnąć niczego, co żyje. Dżinizm, podobnie jak hinduizm i buddyzm, odrzuca istnienie boga-absolutu. Dla wyznawców tej religii, święty i boski jest każdy, nawet najmniejszy byt. Wszystko, co żyje, to niezależne dusze, przesiąknięte tylko cząstkami materii. Wyzwolenie osiąga się poprzez powstrzymania się od zanieczyszczania duszy, kolejnymi cząsteczkami ciała. Te, które dostały się do niej, trzeba zniszczyć. Do doskonałości, dochodzi się przez właściwą wiarę, właściwe poznanie i właściwe postępowanie.

Sikhizm. Sikhizm, to religia, która wywodzi się z założeń, jakimi kierowały się wspólnoty Sikhów. Założenia te, to przede wszystkim niezgoda na podział społeczeństwa na kasty. Symbolem owej niezgody jest imię Singh noszone przez wszystkich wyznawców sikhizmu. Religia ta zakłada wychowywanie jednego potomka płci męskiej. Wyznawcy sikhizmu odrzucają kult wizerunków. Jest to tak zwana idolatria, która łączy tę religię z islamem. Sikhowie noszą turbany, długie włosy i brody, po czym łatwo ich rozpoznać.

Indie Religia

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Znajdź Przepis

PrzepisyChinskie.pl
Sushi-Sklep.pl