Orientalny serwis ChinskiePrzepisy.pl

Informacje o Tajlandii

Tajlandia Religia

Buddyzm. Buddyzm jest najważniejszą religią Tajlandii. Wyznają ją niemal wszyscy mieszkańcy tego kraju. Zaledwie pięć procent Tajów wyznaje islam i chrześcijaństwo. Przy czym islam wyznaje cztery procent, a chrześcijaństwo – jeden procent. W Tajlandii dominuje specyficzna odmiana buddyzmu, tak zwana theravada. Buddyzm tajski zakłada, że istotą życia jest zdobywanie karmy i przechodzenie kolejnych faz zwanych wcieleniami – reinkarnacja. Kolejne wcielenia uzależnione są od poprzednich. Szczęśliwi, czyli bogaci i mający władzę ludzie to ci, którym udało się zdobyć w poprzednim wcieleniu dobrą karmę. Nieszczęście, czyli bieda i niska pozycja społeczna, jest udziałem tych, którym się to nie udało. Nieszczęście i cierpienie to kara za niecne postępki. Ponieważ niecne czyny popełnia każdy z nas, cierpienie jest nieodłącznym elementem ziemskiego życia. Cierpimy, bo w poprzednich wcieleniach, nie zdołaliśmy uniknąć nadmiernego pragnienia i pożądliwości. Najważniejsze treści i przesłania tej religii pozostawił po sobie Budda. Mówią one, że na brak cierpienia trzeba sobie zasłużyć powstrzymywaniem pożądliwości i pragnień. Uniknięcie ich umożliwia podążanie ścieżką, która składa się z ośmiu etapów – stopni. Koniec ścieżki, to koniec reinkarnacji i osiągnięcie ostatecznego celu. Celem ostatecznym jest wieczny stan błogości, czyli nirwana. Wyznawcy buddyzmu, bardzo poważnie traktują swoją religię. Żyją według jej zasad i przestrzegają ich na każdym kroku. Aktywność religijna Tajów, przejawia się w uczestniczeniu w nabożeństwach, modlitwach indywidualnych, składaniu ofiar, odprawianiu rytuałów i pomaganiu mnichom. Pomaganie to polega na obdarowywaniu ich jedzeniem, opiekowaniu się nimi i zapraszaniu do domów na ważne uroczystości. Mnisi biorą udział na przykład w weselach. Mnisi buddyjscy odpłacają się im za to cennymi radami. Tajowie czczą swoje bóstwa, organizując na ich cześć święta i festiwale. Traktują swoją religię bardzo dosłownie. Są głęboko przekonani o tym, że dobrymi uczynkami mogą zapracować na wieczne i szczęśliwe życie. W obliczu problemów, wątpliwości i trudności, mieszkańcy Tajlandii odwiedzają świątynie, zanoszą dary i proszą bóstwa o radę. Wielu Tajów na swoich posesjach buduje mini świątynki, w których można oddawać cześć, modlić się i prosić o pomoc różne bóstwa. Mieszkańcy Tajlandii czczą tak zwane wyobrażenia Oświeconego.

Orientalny Sklep
Życie mnichów buddyjskich.
Mnisi buddyjscy żyją w klasztorach, gdzie modlą się, medytują i uzupełniają religijną wiedzę. Wszystkie rodziny tajskie, dbają o to, by chociaż jeden potomek został mnichem. Uważają to za zaszczyt i wierzą, że przybliży ich to do wiecznej szczęśliwości. Mnichów buddyjskich łatwo spotkać i łatwo rozpoznać. Wychodzą oni na miasto w pomarańczowych habitach. W ręku trzymają żebracze puszki na monety. Żyją bardzo skromnie, wręcz ascetycznie – zgodnie z tym, co nakazuje religia. Jałmużna ofiarowywana mnichom, również przybliża do nirwany.

Co objawił Budda? Najważniejsza religia Tajlandii opiera się na czterech prawdach objawionych przez Buddę. Mówią one o tym, że cierpienie istnieje, że jego przyczyną jest pragnienie lub pożądanie, że można je pokonać, pozbywając się pożądania i że pożądania pozbywamy się, krocząc ośmiostopniową ścieżką.

Tajlandia Religia

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Znajdź Przepis

PrzepisyChinskie.pl
Sushi-Sklep.pl