Orientalny serwis ChinskiePrzepisy.pl

Informacje o Wietnamie

Wietnam Religia

Najstarsze religie Wietnamu. Wietnam, to państwo, które powstało na terenach zamieszkanych niegdyś przez wspólnoty Wietów. Wspólnoty te miały swój system wierzeń religijnych. Wierzenia Wietów obejmowały bóstwa opisywane w mitach, legendach i baśniach. Na przełomie ery starożytnej i nowożytnej, w Wietnamie pojawił się buddyzm.

Buddyzm w Wietnamie. Do Wietnamu kult Buddy przywędrował z Cejlonu i Chin. Położenie geograficzne, wiele wspólnot etnicznych, i zmieniające się często układy społeczno-polityczne, spowodowały, że wietnamskie oblicze buddyzmu, przybrało specyficzną i niezwykłą formę. Buddyzm wietnamski, akcentuje przede wszystkim społeczny wymiar człowieka. Człowiek jest tu indywidualną jednostką, która stanowi element tworzonej w naturalny sposób wspólnoty. Pojawiający się w Wietnamie emigranci z Chin, przez wiele lat wnieśli i stworzyli wiele odmian buddyzmu. Nauki głoszone przez Buddę rozumie się, rozwija i realizuje w zróżnicowany sposób.

Konfucjanizm. Powszechnie panuje pogląd, że najważniejszą i dominującą religią Wietnamu jest konfucjanizm. Religia ta rzeczywiście dominowała w tym kraju, ale miało to miejsce jakieś pięćset lat temu. Religia ta, pozostawiła po sobie trwałe ślady. Są nimi poszanowanie dla osób starszych, przywiązywanie dużej wagi do wiedzy i artystycznej działalności człowieka, a także kult oddawany przodkom.

Orientalny Sklep
Taoizm i hinduizm.
Omawiając religie Wietnamu, nie sposób nie wspomnieć o taoizmie, choć religię tę wyznaje niewielki procent tamtejszego społeczeństwa. Taoizm koncentruje się na szukaniu szczęścia i długowieczności. Te dwa pojęcia stanowią istotę owej religii. Umieszcza się je niemal na wszystkim, czego używa się w domu. Można znaleźć je na ozdobach, sztućcach, obrusach itp. Religia ta skupia się na pojęciu Tao, które oznacza osiąganie celu bez wysiłku, jeśli żyje się w zgodzie z całym światem. Hinduizm wyznaje bardzo niewielu Wietnamczyków. W tej religii, najważniejsze jest medytowanie nad duchowością człowieka. Nie czci się tu żadnego konkretnego bóstwa, nie ma ksiąg, z których można czerpać prawdy wiary. Hinduizm jest religią eklektyczną, która łączy w sobie różne podejścia i interpretacje.


Chrześcijaństwo. W XV i XVI wieku, do Wietnamu zaczęli przybywać misjonarze z Europy. Wraz z nimi, pojawiło się tam chrześcijaństwo. Religia ta napotkała na wiele przeszkód. Początkowo zakazywano jej i przez kilka następnych stuleci, odebrano życie wielu jej wyznawcom. W XVII wieku mianowano pierwszego wikariusza generalnego dla Wietnamu, a także zbudowano pierwsze seminarium duchowne. Oficjalne statystyki podają, że chrześcijaństwo w dzisiejszym Wietnamie wyznaje około 10 procent społeczeństwa. Inne źródła podają, że chrześcijanie stanowią 30 procent tamtejszej społeczności. Prawda zapewne leży po środku. Chrześcijanie mieszkający w Wietnamie nie mieli okazji spotkania z Janem Pawłem II, o co ten ostatni prosił podczas podróży do Azji. Musiały im wystarczyć słowa skierowane do nich przez papieża z pokładu samolotu.

Reżim i religie. Komunistyczny reżim Wietnamu, równie gorliwie zwalczał wszystkie istniejące tam religie. W połowie minionego stulecia, obozy koncentracyjne zapełniono czołowymi wyznawcami buddyzmu i chrześcijaństwa. Prześladowania i represje wobec kościołów i wyznań trwają do dziś.

Wietnam Religia

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Znajdź Przepis

PrzepisyChinskie.pl
Sushi-Sklep.pl